Cesta na Mesiac | Autor
Domov | Výstava | Autor | Informácie | Podujatia | Súťaž | Kontakt

AUTOR

Žiaden nápad, či myšlienka, bez ohľadu na odhodlanie a snahu autora tejto výstavy, by sa nezhmotnili, ak by sa nestretli s pochopením a nadšením na strane partnerov, ktorí sa na jej príprave podielali.
Výstavu samotnú by nebolo možné ako organizátorsky debut jej autora zrealizovať bez podpory týchto jednotlivcov a organizácií, ktoré v priebehu príprav zastupovali (v abecednom poradí):


Všetkým zúčastneným týmto autor vyjadruje srdečnú vďaku.

Odtlačok, ktorý zanechali prvé kroky Neila Armstronga na povrchu Mesiaca a spoločenskom vnímaní sveta sú nespochyniteľné. 50. výročie tohto malého kroku pre človeka - obrovského skoku pre ľudstvo v sebe snúbi poohliadnutie sa nad tým, čo sme, odkiaľ pochádzame, čo dokážeme, a neposlednom rade, kam naša cesta ako ľudstva smeruje.

Hlboký záujem o dejiny, vedu a techniku autora výstavy sprevádza už od detstva. O svoje nadšenie, či už na poli vojenskej histórie, či dobívania vesmíru, sa s vami rád a s nadsšením podelí.
Pavol Horňák sa narodil a žije v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia prešiel viacerými pracovnými pozíciami v oblasti marketingu a projektového riadenia.
Dnes sa svoj čas snaží deliť medzi rodinu a množstvo rôznorodých záujmov, ktorým sa venuje. Medzi jeho najväčšie vášne patrí veda, dejiny, geneaológia, vojenská história a technika. S bratom Marekom ho spája vášen pre leteckú techniku a modelárstvo, ako aj filmy, ktoré si rád kedykoľvek a kdekoľvek pozrie so svojou manželkou. Asi najväčšou vášnou sú knihy. Nie zriedkakedy ho tak môžete stretnúť v niektorom z košických antikvariátov alebo knihkupectiev.
Okrem organizácie výstavy Cesta na Mesiac a plánovania ďalších projektov sa snaží upriamiť pozornosť verejnosti aj na niektoré z menej známych udalostí 2. svetovej vojny v našom regióne.

V prípade, že chcete s autorom výstavy nadviazať kontakt, využite, prosím, náš kontaktný formulár.