Cesta na Mesiac | Súťaž
Domov | Výstava | Autor | Informácie | Podujatia | Súťaž | Kontakt

SÚŤAŽ

Vážení navštevníci výstavy Cesta na Mesiac, týmto by sme sa vám chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať za váš záujem o dejiny kozmonautiky, návštevu Slovenského technického múzea v Košiciach, a to, že ste sa zapojili do našej sprievodnej súťaže.

Súťaž prebehla v termíne od 16. 7. do 24. 11. 2019.

Z niekoľkých stoviek zaregistrovaných súťažných kupónov sme náhodným výberom vyžrebovali týchto výhercov našich troch cien:

1. cena: Peter Sorger, Košice
2. cena: Marianna Mináriková, Modra
3. cena: Róbert Debnár, Košice

Výhercom gratulujeme, nadviažeme s nimi kontakt.